Deel

Transformatie schoolgebouw in Hoogvliet

Herbestemming met respect voor bestaande kwaliteiten

Dit voormalig naoorlogse schoolgebouw werd begin jaren zestig ontworpen door Rein H. Fledderus, medeontwerper van de Doelen in Rotterdam. Hoewel het door leegstand een verwaarloosde indruk geeft heeft het gebouw zo veel kwaliteiten dat het door een kleine update erg geschikt blijkt als representatieve kantoorgebouw met horecagelegenheid. Uitgangspunt voor dit project was dan ook om de bestaande kwaliteiten van het gebouw beter uit de verf te laten komen in plaats van het gebouw onherkenbaar te transformeren. De ingreep is ingetogen en respectvol voor het bestaande en resulteert in een licht gebouw waarin structuur en ritme voor een belangrijk deel drager zijn van het voorkomen.

Kraal Architecten i.s.m. Lab-S

  • Datum : 15-10-2014
  • Klant : Based-Inn
  • Status : Ontwerp
  • Locatie : Hoogliet
  • /