Deel

Woondaken

Revitalisatie door introductie tweede maaiveld

Het project WOONDAKEN verbindt nieuwbouw met bestaande bebouwing door de introductie van een tweede maaiveld in binnenstedelijke gebieden. Het is een flexibel concept dat in diverse stedelijke structuren kan worden toegepast. Door straatniveau te verbinden met een openbaar daklandschap geeft het vorm aan woonwensen van gezinnen in de stad en draagt het bij aan stadsvernieuwing door veilige routing, verdichting, functiemenging en woonvariatie.

In de binnensteden bieden braakliggende stukken grond of leegstaande panden de mogelijkheid voor de verticale ontsluiting. Een in hoogte variabele woontoren zal de landmark voor de entree van het hoger gelegen maaiveld kunnen vormen en aan de verdichting van de stad bijdragen. De openbare weg voert ook hier openlijk doorheen en omhoog. Zelfs in deze ‘entreetoren’

  • Datum : 15-10-2014
  • Klant : Ymere & Proper Stok
  • Status : Ontwerp
  • Locatie : Utrecht + Amsterdam
  • /